|   Om oss    |    Kontakt    |    Annonsering    |    Nettbutikk    |    Leverandørguiden   |      

NETTBUTIKK

  KONFIRMASJON
  BRYLLUP
  BURSDAG
  DÅP

RÅD OG TIPS

  Hovedsiden  
 • Konfirmasjon
  Bordplassering
  Budsjett
  Bunad/Festdrakt
  Festbord
  Festmeny
  Fotografering
  Gaver
  Invitasjoner
  Planleggingsliste
  Sanger
  Taler

GALLERI

 • Bordkort
 • Bordpynt
 • Festbord
  Gaver
 • Grafikk
 • Invitasjoner
 • Kaker
 • Sanger  
 • Sanghefte-Forside
 • Servietter
 • Taler
 • Visdomsord


KONFIRMASJON (Av redaktøren)

I Norge har vi konfirmasjon som foregår når barna er ca. 15 år. Konfirmasjon kommer fra latinske ordet "Confirmatio" som betyr stadfestelse, bekreftelse eller styrkelse. 

KONFIRMASJON FØR I TIDEN

Konfirmasjon ble innført som en obligatorisk ordning i Norge i 1736 som opprinnelig var en skikk tidligere på 1700-tallet. Det var veldig strengt og de som hadde blitt konfirmert innen man hadde fylt 19 år, kunne bli straffet med tukthus eller gapestokk. 

På konfirmasjonsdagen foretok presten en muntlig høring av alle konfirmantene. I 1759 kom det en lov om at alle konfirmanter med familie skulle gå til nattverd søndag etter konfirmasjon.

KONFIRMASJON I DAG

Siden 1950 har konfirmasjon vært frivillig, og siden da har vi hatt et borgerlig alternativ til kirkelig konfirmasjon. Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Konfirmasjonsdagen blir gjennomført med en seremoni og deretter en hyggelig feiring sammen med familie og slekt.

KIRKELIG KONFIRMASJON

Konfirmasjonstiden starter i 9. klasse og går over ett semester. Årlig er det ca. 40.000 konfirmanter i Den norske kirke. Opplæringen man får her er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt. Konfirmantene får delta i samtaler og konkret arbeid med tekstene fra bibelen og kristen tro. De kan også få individuelt arbeid.

Det varierer i Den norske kirke hvilke arbeidsformer som er lagt inn i undervisningen i de forskjellige menighetene. Det kan være ungdomsarbeid, samtalegrupper, misjonsgrupper, friluftsgrupper, diakongrupper, weekendsamlinger og musikk/sang/drama.

I tillegg til konfirmasjonsundervisningen er det obligatorisk møteplikt på minimum 8 gudstjenester inkl. konfirmasjonsgudstjenesten.

I konfirmasjonstiden er det følgende spesielle gudstjenester:

  • Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene

  • Gudstjeneste med samtale med konfirmantene

  • Konfirmasjonsgudstjeneste med forbønn for den enkelte

Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene

I presentasjonsgudstjenesten som er den første gudstjenesten presenteres konfirmantene for menigheten. Det holdes også dåp før presentasjonen, hvis dette er mulig.

Gudstjeneste med samtale med konfirmantene

Konfirmantene deltar i en eller flere samtalegudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden. Her kan de fremstille temaer på forskjellig måte berører kristen tro og kristent liv.

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten. Her prater presten om påminnelse om dåpen. Han holder bønn for konfirmantene og bønn for den enkelte konfirmant.

HUMANISTISK KONFIRMASJON

Humanistisk konfirmasjon arrangeres av Human-Etisk Forbund. Humanistisk konfirmasjon bygger på et humanistisk livssyn. Det er ca. 11.000 humanistiske konfirmasjoner i året.

Alle ungdommer kan delta, også medlemmer fra Statskirken, andre kirker eller religioner. Her gjennomgår konfirmantene et kurs med temaer som livssyn, samfunnslære, jus, moral og etikk. Antall kurskvelder kan være mellom 7 - 15 kvelder. Den humanistiske har ingen møter eller sammenkomster utenom de obligatoriske kurskveldene.

Konfirmasjonstiden avsluttes med en høytidelig seremoni for alle konfirmantene. Slekt og venner er velkomne til seremonien. 

ALTERNATIV KONFIRMASJON

Baptistmenigheten tilbyr konfirmasjon for alle ungdommer som er kristne, ikke kristne, døpt eller udøpt. Les mer.

Holistisk forbund arrangerer også konfirmasjoner. Les mer.

Akademisk konfirmasjon er et nytt tilbud på konfirmasjonsmarkedet. Det er Sosialhumanistene som står bak dette tilbudet. Les mer.

Andre steder man kan konfirmere seg er i Kristensamfunnet. Les mer.


Linker:

 

[Tilbake]

 
 
 
 
 

DIVERSE

  Lag hjemmeside

ANNONSER


 

 2004-2013 © Alle rettigheter reservert Konfirmasjonsweb